153

Skräp avslöjar vårt miljöavtryck

Om du vill veta mer, upptäck du vårt valda innehåll på

#Miljön

Skräp berättar oss om förflutna och dagens samhällen

Om du vill veta mer, upptäck du vårt valda innehåll på

#Vardagslivet

Det som ser ut som trash är faktiskt en skatt

Om du vill veta mer, upptäck du vårt valda innehåll på

#Fälla eller skatt

Vissa människor återanvänder skräp i stället för att kasta bort det.

Om du vill veta mer, upptäck du vårt valda innehåll på

#Kreativitet

To je samodejni prevod

FÖREMÅL
FÖREMÅL
BERÄTTELSER
BERÄTTELSER
SPEL
SPEL
Blogg & Events
Blogg & Events
HANDLA OM
HANDLA OM
MIN KÄRNA

FÖRTECKNING ÖVER [[app.bookmarks.length]] ELEMENT

OGRUNDADE DELAR

Disclaimer

The Europeiska historiens hus upprätthåller denna webbplats för att förbättra allmänhetens tillgång till information om institutionen och dess verksamhet.

Our syftar till att hålla denna information så fullständig, korrekt och uppdaterad som möjligt. Om Europaparlamentet får kännedom om fel kommer det att vidta alla tänkbara åtgärder för att göra nödvändiga korrigeringar utan dröjsmål. Den kan endast hållas ansvarig för skada som kan uppstå till följd av dess fel, på de villkor som anges i sista stycket nedan.

The information som publiceras på denna webbplats är endast av allmän karaktär och har inte utformats för att tillgodose några individuella behov. Den utgör därför inte yrkesmässig eller juridisk rådgivning (om du behöver särskild rådgivning föreslår vi att du rådgör med en yrkesperson med lämpliga kvalifikationer).

Certain information, inklusive tolkning av tal, och de dokument som finns tillgängliga på eller via denna webbplats kan varken betraktas som en autentisk återgivning av de officiella texterna eller som ett korrekt ordagrant referat från parlamentets debatter. Endast de officiella texter som har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning kan anses vara giltiga. Om det finns skillnader mellan den elektroniska versionen och den tryckta texten är endast den officiella tryckta text som offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning giltig. På samma sätt är endast originaltexten till talet eller dess reviderade översättning giltig.

The Europaparlamentet och Europeiska historiens hus kan inte hållas ansvariga för direkta eller indirekta skador som kan uppstå till följd av att webbplatsen används. Vi vidtar alla tänkbara åtgärder för att minimera störningar som orsakas av tekniska fel. Vissa uppgifter eller viss information på webbplatsen kan ha skapats eller strukturerats i filer eller format som inte är felfria. I sådana fall kan vi inte garantera att tjänsten inte avbryts eller på annat sätt påverkas av sådana problem. Europaparlamentet frånsäger sig allt ansvar om överföringen av uppgifter är bristfällig på grund av olika internetnät eller oförenligheter på grund av användarens webbläsare.

The Europaparlamentet och Europeiska historiens hus kan inte garantera att den information från externa källor som finns på webbplatsen är tillförlitlig eller aktuell. Informationen på denna webbplats kan länkas till externa webbplatser som Europaparlamentets avdelningar inte har någon kontroll över och som Europaparlamentet inte kan ta något ansvar för.

This ansvarsfriskrivning är inte avsett att begränsa Europaparlamentets ansvar enligt artikel 340 i EUF-fördraget.