153

Roskaantuminen paljastaa ympäristöjalanjälkemme

Lisätietoa saat tutustumaan valittuun sisältöön osoitteessa

#Ympäristö

Roska kertoo meille menneistä ja nykyisistä yhteiskunnista

Lisätietoa saat tutustumaan valittuun sisältöön osoitteessa

#Jokapäiväinen elämä

Se, mikä näyttää trashilta, on itse asiassa aarre

Lisätietoa saat tutustumaan valittuun sisältöön osoitteessa

#Trash or Treasure

Jotkut ihmiset käyttävät roskaa uudelleen sen sijaan, että heittäisivät ne pois.

Lisätietoa saat tutustumaan valittuun sisältöön osoitteessa

#Luovuus

Tämä on konekäännös.

OBJEKTEJA
OBJEKTEJA
Tarinoita
Tarinoita
PELI
PELI
Blogit ja tapahtumat
Blogit ja tapahtumat
NOIN
NOIN
LAATIKONI

LUETTELO [[app.bookmarks.length]] TEKIJÄT

EI-PERUSTELTUJA SEIKKOJA

Disclaimer

The Euroopan historian talo ylläpitää tätä verkkosivustoa parantaakseen yleisön mahdollisuuksia saada tietoa toimielimestä ja sen toiminnasta.

Our tavoitteena on pitää nämä tiedot mahdollisimman täydellisinä, täsmällisinä ja ajantasaisina. Jos sen tietoon tulee virheitä, Euroopan parlamentti ryhtyy kaikkiin mahdollisiin toimiin tarvittavien korjausten tekemiseksi viipymättä. Sen voidaan katsoa olevan vastuussa ainoastaan virheistä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista jäljempänä viimeisessä kohdassa määrätyin edellytyksin.

The tällä sivustolla julkaistut tiedot ovat luonteeltaan yleisiä, eikä niitä ole suunniteltu vastaamaan yksilöllisiin tarpeisiin. Näin ollen kyse ei ole ammatillisesta tai oikeudellisesta neuvonnasta (jos tarvitset erityisneuvontaa, suosittelemme, että käytät sopivan pätevyyden omaavaa ammattilaista).

Certain tietoa, mukaan lukien puheiden tulkkaus, ja tällä sivustolla tai sen kautta saatavilla olevia asiakirjoja ei voida pitää virallisten tekstien aitona jäljennöksenä eikä parlamentin keskustelujen luotettavana sanatarkana selostuksena. Ainoastaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistuja virallisia tekstejä voidaan pitää todistusvoimaisina. Jos sähköisen version ja painetun tekstin välillä on eroja, ainoastaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistu virallinen painettu teksti on todistusvoimainen. Vastaavasti ainoastaan puheen alkuperäinen teksti tai sen tarkistettu käännös on todistusvoimainen.

The Euroopan parlamentin ja Euroopan historian talon ei voida katsoa olevan vastuussa tämän sivuston käytöstä mahdollisesti aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Pyrimme kaikin mahdollisin keinoin minimoimaan teknisten virheiden aiheuttamat häiriöt. Jotkin tällä sivustolla olevat tiedot on voitu luoda tai jäsentää tiedostoihin tai formaatteihin, jotka eivät ole virheettömiä. Tällaisissa tapauksissa emme voi taata, että tällaiset ongelmat eivät keskeytä palveluamme tai vaikuta siihen muulla tavoin. Euroopan parlamentti ei vastaa tietojen virheellisestä välittämisestä, joka johtuu internetin eri verkoista tai käyttäjästä ja #39;s web-selaimesta johtuvasta yhteensopimattomuudesta.

The Euroopan parlamentti ja Euroopan historian talo eivät voi taata, että tällä sivustolla olevat ulkoisista lähteistä saadut tiedot ovat luotettavia tai ajantasaisia. Tällä sivustolla olevat tiedot voivat olla linkkejä ulkopuolisille sivustoille, joihin Euroopan parlamentti ja #39;s yksiköt eivät voi vaikuttaa ja joista Euroopan parlamentti ei voi ottaa vastuuta.

This vastuuvapauslausekkeen tarkoituksena ei ole rajoittaa SEUT 340 artiklasta johtuvaa Euroopan parlamentin vastuuta.