153

Afval toont onze ecologische voetafdruk

Om meer te weten te komen, ontdek onze geselecteerde inhoud op

#Environment

Vuilnis vertelt ons over vroegere en huidige samenlevingen

Om meer te weten te komen, ontdek onze geselecteerde inhoud op

#Dagelijks leven

Wat er als trash uitziet, is in feite verraad

Om meer te weten te komen, ontdek onze geselecteerde inhoud op

#Trash Or penningure

Sommige mensen hergebruiken afval in plaats van het weg te gooien.

Om meer te weten te komen, ontdek onze geselecteerde inhoud op

#Creativiteit

Dit is een automatische vertaling

VOORWERPEN
VOORWERPEN
VERHALEN
VERHALEN
SPEL
SPEL
Blog & Evenementen
Blog & Evenementen
OVER
OVER
MIJN VUILNISBAK

PROGAMMA VAN [[app.bookmarks.length]] ELEMENTEN

NIET GEFUNDEERDE ELEMENTEN

Disclaimer

The Huis van de Europese geschiedenis onderhoudt deze website om de toegang van het publiek tot informatie over de instelling en haar activiteiten te verbeteren.

Our is bedoeld om deze informatie zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden. Indien fouten onder de aandacht van het Europees Parlement worden gebracht, zal het alle mogelijke stappen ondernemen om onverwijld de nodige correcties aan te brengen. Zij kan alleen aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg kan zijn van fouten, onder de in de laatste alinea genoemde voorwaarden.

The informatie die op deze site wordt gepubliceerd, is slechts van algemene aard en is niet ontworpen om in individuele behoeften te voorzien. Het gaat dus niet om professioneel of juridisch advies (als u specifiek advies nodig hebt, raden wij u aan een voldoende gekwalificeerde beroepsbeoefenaar te raadplegen).

Certain informatie, met inbegrip van de interpretatie van toespraken, en de documenten die op of via deze site beschikbaar zijn, kunnen niet worden beschouwd als een authentieke reproductie van de officiële teksten, noch als een getrouwe volledig verslag van parlementaire debatten. Alleen de in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakte officiële teksten kunnen als authentiek worden beschouwd. Wanneer er verschillen zijn tussen de elektronische versie en de gedrukte tekst, is alleen de in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakte officiële gedrukte tekst authentiek. Evenzo is alleen de originele tekst van de toespraak of de herziene vertaling ervan authentiek.

The het Europees Parlement en het Huis van de Europese geschiedenis kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die het gevolg kan zijn van het gebruik van deze site. Wij nemen alle mogelijke maatregelen om verstoringen als gevolg van technische fouten tot een minimum te beperken. Sommige gegevens of informatie op deze site kunnen zijn aangemaakt of gestructureerd in bestanden of formaten die niet foutloos zijn. In dergelijke gevallen kunnen wij niet garanderen dat onze dienst niet wordt onderbroken of anderszins door dergelijke problemen wordt beïnvloed. Het Europees Parlement aanvaardt geen verantwoordelijkheid in geval van gebrekkige doorgifte van gegevens als gevolg van de verschillende internetnetwerken of onverenigbaarheden als gevolg van de browser van de gebruiker.

The het Europees Parlement en het Huis van de Europese geschiedenis kunnen niet garanderen dat de informatie uit externe bronnen op deze site betrouwbaar of actueel is. De informatie op deze site kan worden gekoppeld aan externe sites waarover de diensten van het Europees Parlement geen controle hebben en waarvoor het Europees Parlement geen verantwoordelijkheid kan aanvaarden.

This disclaimer is niet bedoeld om de aansprakelijkheid van het Europees Parlement uit hoofde van artikel 340 VWEU te beperken.